Pravidla turnaje

01.06.2017

Základní pravidla turnaje

1. Turnaj je určen především amatérům, hraje se o čest a slávu, mezi týmy o minimálně 6 hráčích.

2. Herní systém

Přihlášené týmy budou nejprve rozděleny do skupin po 3-4 týmech (dle počtu přihlášených týmů - 2 skupiny po 4 nebo 4 skupiny po 3), kde budou hrát systémem "každý s každým".

Po odehrání všech zápasů ve skupinách bude zahájena vyřazovací část, do které postupují všechny týmy, křížem lépe postavené týmy z jedné skupiny proti hůře postaveným týmům ze druhé skupiny. V případě skupin o 3 týmech postupuje vítěz skupiny přímo do čtvrtfinále, odehraje se tedy:

a. Při 8 týmech v turnaji čtvrtfinále (4 zápasy), semifinále (2z), finále a souboj o 3. místo (2z)

b. Při 12 týmech v turnaji předkolo (4 zápasy), čtvrtfinále (4 zápasy), semifinále (2z), finále a souboj o 3. místo (2z)

Po prohře v prvním kole a čtvrtfinále vyřazovací části družstvo v turnaji končí, o konečném umístění na 5. a dalším místě rozhoduje u neúspěšných týmů počet bodů, dále skóre a počet vstřelených branek v základní skupině. V případě rovnosti bodů, skóre i vstřelených branek u dvou a více mužstev obsadí tyto týmy stejné místo v turnaji.

3. Věkové omezení aktivních fotbalistů - do turnaje smí nastoupit jakýkoli hráč starší 30 let či hráčka bez věkového omezení. Výjimkou jsou registrovaní fotbalisté (muži), kteří mohou nastoupit až dovrší věku 35 let v době konání turnaje.

4. Registrace týmu - do turnaje je řádně zaregistrovaný takový tým, který se přihlásí přes formulář na webu či přímo organizátorům a uhradí účastnický poplatek ve výši 500 Kč/tým. Poplatek bude uhrazen organizátorům před začátkem turnaje. V případě odhlášení týmu z turnaje méně než 14 dní před jeho začátkem má organizátor právo požadovat až polovinu účastnického poplatku na úhradu zajištěných služeb a vybavení.

Pravidla hry

Pravidlo 1 Je to zábava. Chováme se k sobě ohleduplně.

Pravidlo 2 Míč je shodný s míčem na fotbal velikosti 5.

Pravidlo 3 Počet hráčů

I. Hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

II. K utkání musí družstvo nastoupit nejméně s pěti hráči (čtyři a brankář). V průběhu utkání může jejich počet klesnout na čtyři (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři (tři a brankář), rozhodčí utkání ukončí a pořadatelé turnaje rozhodne o výsledku.

III. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno rozhodčímu, který k němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky).

IV. Každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v Zápise o utkání. Střídání hráčů probíhá v průběhu hry pouze v prostoru u středové čáry na jedné straně hřiště a nemusí být ohlášeno hlavnímu rozhodčímu. Počet střídání není omezen.

V. Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře doplnit.

Pravidlo 4 Výstroj hráčů

Nejsou povoleny celokožené kopačky včetně podrážky, kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky. Družstvo nastupuje v jednotných dresech/tričkách stejné barvy. Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou družstev.

Pravidlo 5 Rozhodčí

I. Hlavní rozhodčí má pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře, dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související s hrou jsou konečná. Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to buď na základě vlastního uvážení nebo na základě sdělení asistenta rozhodčího, ale jen dokud hra nebyla znovu zahájena.

II. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasností se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem.

Pravidlo 6 Doba hry

I. Hraje se 2 x 10 minut hrubého času s přestávkou nejvýše 5 minut.

II. Čekací doba na soupeře je 5 minut od stanoveného začátku utkání.

III. Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného taktického zdržování (např. zakopávání míče, atd.). Rovněž nastaví hrací dobu, je-li třeba provést nařízený pokutový kop. Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy, výkop ze středu hřiště, kop od branky nebo nechat dokončit akci.

IV. Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou družstev upustit.

V. V utkáních hraný K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové kopy. Utkání se v žádném případě neprodlužuje. Každé družstvo provádí střídavě tři pokutové kopy (vždy jiný hráč). Pětice hráčů se určí po utkání ze všech hráčů uvedených v Zápise o utkání, tedy i z hráčů, kteří v době skončení utkání nebyli na hrací ploše (vyjma vyloučených hráčů). Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují družstva střídavě v provádění pokutových kopů, dokud při stejném počtu zahraných pokutových kopů nedosáhne jedno z družstev o branku více. Kopy provádějí hráči původně určené trojice a ve stejném pořadí. Střídání brankářů je neomezené. Pokud družstvo již nemůže postavit z důvodu zranění nebo vyloučení trojici hráčů, zahrávají zbylí hráči kopy dokola tak, že někteří kop zahrají podruhé, ovšem v pořadí dopředu oznámeném rozhodčímu.

Pravidlo 7 Zahájení a přerušení hry

I. Losování před zahájením utkání provádí kapitáni tak, že vítěz losu volí polovinu hrací plochy, kterou bude v 1.poločase bránit, druhé družstvo zahajuje hru výkopem.

II. Na začátku utkání (po brance, v poločase) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu). Z výkopu ze středu hřiště lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky. Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.

III. Minimální vzdálenost hráčů družstva, jež kop neprovádí, je 5 metrů od míče.

IV. Míč je ve hře tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí hrát míčem znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Při kopech z vlastního brankového území musí míč opustit brankové území do hřiště, jinak se kop opakuje.

V. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště

Pravidlo 8 Dosažení branky

I. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo

II. O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné

III. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:

1) soupeřovy branky: a) z nepřímého volného kopu, b) z vyhazování brankáře rukou, c) z autového vhazování. V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky. 

2) vlastní branky: a) z autového vhazování, b) ze všech volných kopů. V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop. Když byl volný kop prováděn z vlastního brankového území, tak se volný kop opakuje; c) z kopu od branky. V tomto případě se kop opakuje.

Pravidlo 10 Volné kopy

I. Volné kopy se dělí na:

1) Přímý volný kop, z něhož lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky, se nařizuje, pokud hráč: a) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře, b) podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře, c) skočí na soupeře, d) vrazí do soupeře, e) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře, f) strčí do soupeře, g) při skluzu se soupeře dotkne dříve než míče nebo zasáhne soupeře, přestože se dotkl míče dříve, h) drží soupeře, i) plivne na soupeře, j) úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)

2) Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky, se nařizuje za: a) bránění ve hře, b) nebezpečnou hru vůči soupeři nebo vlastní osobě, c) nesportovní chování, d) technické přestupky brankáře (dotkne se míče rukou po úmyslné malé domů, jako první se dotkne míče rukou po vhazování spoluhráče, rukama se míče dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč, promarňuje čas, atd.)

II. Hráči družstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče (v případě zahrávání z vlastního brank. území, musí být hráči soupeře mimo toto území) dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.

III. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově brank. území, provádí se z hranice brank. území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.

IV. Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.

Pravidlo 11 Pokutový kop

I. Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim ve vlastním brankovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním brankovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.

II. Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky.

III. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brank. území a nejméně 5 m od značky pok. kopu.

Pravidlo 12 Kop od branky

I. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva, provádí se kop od branky.

II. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa brankového území.

III. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a nejméně 5 metrů od místa kopu.

IV. Míč se dostává do hry teprve když opustí brankové území.

V. Z kopu od branky lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.

Pravidlo 13 Malá domů

I. Hlavní rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně (!!!) přihrál míč nohou od kolena dolů. Kolenem je malá domů povolena.

Závěrečné ustanovení

I. Ve všech ostatních případech platí Pravidla fotbalu.