Sport a sportoviště na Zbraslavi

Podpora sportu

Jedním z cílů našeho spolku je podpora rozvoje sportu na Zbraslavi. Sport vnímáme jako jednu ze zásadních možností prevence kriminality, drogové či jiné závislosti mládeže. Stejně tak jej vnímáme jako jednu z možností volnočasových aktivit na Zbraslavi, která není adekvátně řešena.

V čem naše aktivity spočívají zejména:

1. Nástrojů, které má veřejná správa je mnoho a proto hodláme tyto kroky iniciovat a podporovat.

2. Hledáme finanční a jiné zdroje pro realizaci smysluplných projektů, pro rozvoj sportovišť a sportovních aktivit.

Co jsme udělali

Dresy a sportovní vybavení pro ZŠ Vladislava Vančury

V polovině října se nám podařilo zajistit další "sportovní" sponzorský dar od společnosti Kámen Zbraslav. Tentokrát pro malé sportovce z naší základní školy. Děti se tak mohou těšit nejen z dvou sad nových fotbalových dresů, ve kterých budou skvěle reprezentovat zbraslavskou základku, ale také z nových fotbalových míčů. Tak ať se naší škole nadále daří, nejen na sportovních hřištích.

Sportovní vybavení pro Mateřskou školu Matjuchinova

Na začátku školního roku jsme zprostředkovali sponzorský dar  Mateřské škole od společnosti Kámen Zbraslav, a.s. Děti ze školky mohou od září naplno využívat balanční podložky, fotbalové míče a malé mobilní branky. Fotografie od paní ředitelky Hánělové hovoří za vše...

Světelná tabule a další vybavení pro SK Zbraslav

V únoru 2019 jsme podpořili SK Zbraslav darem v podobě sportovního vybavení v celkové hodnotě 50 000 Kč. Na fotbalovém plese jsme tak fotbalistům předali:

  • světelnou tabuli s dálkovým ovládáním,
  • 4 nahrávací trenažéry,
  • 2 minibranky,
  • 3 skládací branky.

Revizalizace a modernizace volnočasového a sportovního hřiště na Baních

Stav: Špatně udržované hřiště ve správně MČ Praha-Zbraslav, věčně rozorané od divokých prasat

Cíl: Plotem chráněný areál se sportovním hřištěm a plochami pro další možné využití (dětské hřiště, posilovna, jiná sportoviště, zázemí, popř. osvětlení)

Podniknuté kroky:

2018 - úspěšně podaný návrh do Participativního rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pod názvem "Oplocení sportovního hřiště na Baních, ochrana před zvěří". Realizace projektu měla proběhnout do konce roku 2018.

2019 - Městská část projekt oplocení stále nerealizovala z důvodu problémů s projednáním záměru s Báňským úřadem. V letošním roce proběhla ze strany MČ realizace dalších herních prvků, tentokrát zaměřená na děti od 6 do 12 let.

2020-21 - Městská část realizovala hřiště pro beach volejbal. Oplocení stále chybí a revitalizace fotbalového hřiště není prioritou stávající politické reprezentace MČ.

Prezentace návrhu: